Noise zones airports

Dataset

Datasettet gir opplysninger om støy i innflyvningssoner og støy ved bakken i tilknytning til flyplasser. Støysoner er behandlet iht. T-1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, Miljøverndepartementet

Specific usage

Datasettet gir opplysninger om støy i innflyvningssoner og støy ved bakken i tilknytning til flyplasser. Støyberegningene skal ikke benyttes sammen med detaljerte kartdata

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Avinor

Contact metadata:
Mariann Nilssen, Mariann.Nilssen@avinor.no – Avinor

Contact owner:
Jan Anders Marheim, Jan.Anders.Marheim@avinor.no – Avinor

Contact publisher:
Mariann.Nilssen@avinor.no – Avinor

Distribution

Spatial representation: Vector

Format:
  • GML 3.2.1
  • SOSI 4.5

Distribution type: Geonorge download

Units of distribution: fylkesvis, kommunevis, landsfiler

Reference systems:
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d
  • EUREF89 / ETRS89-LAEA Europe
  • EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d

Constraints

Use limitations: Ingen

Access constraints: Open data

Other constraints: Ingen begrensninger oppgitt.

Security constraints: Unclassified