Friluftslivsområder - kartlagte WMS

Tjeneste

Tjenesten viser områder som er kartlagt og verdsatt etter metodikken i Miljødirektoratets veileder M-98 (tidliegere DN håndbok 25 – 2004 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder).

Bruksområde

Dataene egner seg på alle kart der det er behov for å vise områder som er viktige for allmennhetens friluftsliv, for eksempel i planlegging etter plan- og bygningsloven (temakart, kommuneplan, reguleringsplan, byggesaksbehandling).

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Miljødirektoratet

Metadatakontakt:
Miljødataseksjonen, wms@miljodir.no – Miljødirektoratet

Faglig kontakt:
Miljødataseksjonen, wms@miljodir.no – Miljødirektoratet

Teknisk kontakt:
Miljødataseksjonen, wms@miljodir.no – Miljødirektoratet

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert