Støysoner veg WFS

Tjeneste

Denne tjenesten gir tilgang til GML-data for datasettet "Støysoner veg". Støysonedata er viktig og utarbeides i forbindelse med kommuneplaner - benyttes som hensynssoner. Støyanalyser utføres også i byggesaker. Støy er innsigelsesgrunn for Fylkesmannen. Dat ai hht T-1442

Kontaktinformasjon

Logo Statens vegvesen

Metadatakontakt:
jan.kristian.jensen@vegvesen.no – Statens vegvesen

Faglig kontakt:
jan.kristian.jensen@vegvesen.no – Statens vegvesen

Teknisk kontakt:
jan.kristian.jensen@vegvesen.no – Statens vegvesen

Distribusjon

Format:
  • GML 3.2.1

Distribusjonstype: WFS-tjeneste

Get Capabilities Url: http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.stoyveg?service=WFS&request=GetCapabilities

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data