X

Hjelp oss å gjøre geonorge.no bedre!

Vi har laget en spørreundersøkelse for å finne ut hvordan DU synes det er å bruke geonorge.no. Undersøkelsen tar 2-3 minutter. Vil du delta?

RADNETT - doseratemålestasjoner..

Datasett

Datasettet inneholder strålevernets radnettstasjoner - faste overvåkingsstasjoner for radioaktiv doserate i omgivelsene

Distribusjoner

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Kontaktinformasjon

Logo Statens strålevern

Metadatakontakt:
morten.sickel@nrpa.no – Statens strålevern

Faglig kontakt:
morten.sickel@nrpa.no – Statens strålevern

Teknisk kontakt:
morten.sickel@nrpa.no – Statens strålevern

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • SOSI 4.0
  • Shapefile 1.0

Distribusjonstype: Webside

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Ingen begrensninger oppgitt.

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert