RADNETT - doseratemålestasjoner..

Datasett

Datasettet inneholder strålevernets radnettstasjoner - faste overvåkingsstasjoner for radioaktiv doserate i omgivelsene

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Statens strålevern

Metadatakontakt:
morten.sickel@nrpa.no – Statens strålevern

Faglig kontakt:
morten.sickel@nrpa.no – Statens strålevern

Teknisk kontakt:
morten.sickel@nrpa.no – Statens strålevern

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • SOSI 4.0
  • Shapefile 1.0

Distribusjonstype: Webside

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Ingen begrensninger oppgitt.

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert