RADNETT - doseratemålestasjoner..

Datasett

Datasettet inneholder strålevernets radnettstasjoner - faste overvåkingsstasjoner for radioaktiv doserate i omgivelsene

Distribusjoner

{{TitleSelf}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Visningstjenester

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Nedlastingstjenester

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedDataset}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedServices}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedServiceLayer}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedApplications}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Kontaktinformasjon

Logo Statens strålevern

Metadatakontakt:
morten.sickel@nrpa.no – Statens strålevern

Faglig kontakt:
morten.sickel@nrpa.no – Statens strålevern

Teknisk kontakt:
morten.sickel@nrpa.no – Statens strålevern

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • SOSI 4.0
  • Shapefile 1.0

Distribusjonstype: Webside

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Ingen begrensninger oppgitt.

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert