Vegetasjon - Beite for sau - Egnethet

Datasett

Kommunvise kartlag i datasettet Vegetasjon som viser vegetasjonsdekket delt inn i 3 beiteklassar for sau. Grunnlaget for inndeling er innhaldet av beiteplanter i vegetasjonstypane og hovedtrekk i sauen sine beitevanar. Kartlaget er tilpasset bruk i målestokker fra 1:2000 til 1:50 000. Dekning varierer - rundt 20 000 km2 er kartlagt. Egenskap som skal brukes til å fremstille kartlaget heter SAU_BESKRI. Areal i kvadratmeter er oppført i egenskap AREA_C.

Bruksområde

Jordbruk, arealplanlegging

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norsk institutt for bioøkonomi

Metadatakontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Faglig kontakt:
Michael Angeloff, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Teknisk kontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • ESRI Shape

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Geografisk distribusjonsinndeling: fylkesvis, kommunevis

Romlig referansesystem:
  • EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Ingen restriksjoner

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp

Utfyllende informasjon om datasettet

Vis Hjelp