Seterdrift - Dyreslag

Datasett

Landsdekkende kartlag fra datsettet Seter som viser dyreslag ved setre i drift som fekk tilskot gjennom Regionalt miljøprogram (RMP) i 2008. Egenskap som skal brukes til å fremstille kartlaget heter DYRESLAG.

Bruksområde

Jordbruk

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norsk institutt for bioøkonomi

Metadatakontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Faglig kontakt:
Michael Angeloff, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Teknisk kontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • ESRI Shape
  • SOSI 4.0

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Geografisk distribusjonsinndeling: fylkesvis, landsfiler

Romlig referansesystem:
  • ED 50 UTM Sone 32N, 2D
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d
  • EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Ingen restriksjoner

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp

Utfyllende informasjon om datasettet

Vis Hjelp