Landskap - Underregion

Datasett

Landsdekkende datasett som viser en inndeling av landet i 444 landskapsregioner. Avgrensingen av underregionene følger samme prinsipp som for landskapsregioner, men landskapets skala er mer detaljert. Egenskap som skal brukes for å fremstille kartlaget heter RSL_UREG. Mens landskapsregionene er kartfestet og beskrevet, er underregionene kun kartfestet. Presentasjonsregler for Landskapsregioner skal brukes for å presentere Underregioner.

Bruksområde

Landskapsforvaltning, Næringsutvikling, Arealplanlegging

Distribusjoner

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Relaterte data

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Kontaktinformasjon

Logo Norsk institutt for bioøkonomi

Metadatakontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Faglig kontakt:
Oskar Puschmann, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Teknisk kontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • ESRI Shape

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Geografisk distribusjonsinndeling: landsfiler

Romlig referansesystem:
  • WGS84 Geografisk
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Ingen restriksjoner

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp

Utfyllende informasjon om datasettet