Landskap - Landskapsregion

Datasett

Landsdekkende datasett som viser en inndeling av landet i 45 landskapsregioner basert på store likhetstrekk i landskapet. Hver region har sin særegne karakter. Egenskap som skal brukes for å fremstille kartlaget heter RSL_LREG. Geografisk objekt er landbruksregion. Areal i kvadratmeter er oppført i egenskap AREALET.

Bruksområde

Arealplanlegging, Næringsutvikling

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norsk institutt for bioøkonomi

Metadatakontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Faglig kontakt:
Oskar Puschmann, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Teknisk kontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • ESRI Shape

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Geografisk distribusjonsinndeling: landsfiler

Romlig referansesystem:
  • WGS84 Geografisk
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Ingen restriksjoner

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp

Utfyllende informasjon om datasettet

Vis Hjelp