Landskap - Landskapsregion

Datasett

Landsdekkende datasett som viser en inndeling av landet i 45 landskapsregioner basert på store likhetstrekk i landskapet. Hver region har sin særegne karakter. Egenskap som skal brukes for å fremstille kartlaget heter RSL_LREG. Geografisk objekt er landbruksregion. Areal i kvadratmeter er oppført i egenskap AREALET.

Bruksområde

Arealplanlegging, Næringsutvikling

Distribusjoner

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Relaterte data

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Kontaktinformasjon

Logo Norsk institutt for bioøkonomi

Metadatakontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Faglig kontakt:
Oskar Puschmann, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Teknisk kontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • ESRI Shape

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Geografisk distribusjonsinndeling: landsfiler

Romlig referansesystem:
  • WGS84 Geografisk
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Ingen restriksjoner

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp

Utfyllende informasjon om datasettet