Corine Landcover 2012 (CLC) - Arealdekke

Datasett

Landsdekkende arealdekkekart for Norge som inngår i det europeiske kartprogrammet CORINE Land Cover (CLC). CLC består av nasjonale arealdekkedatasett som integreres i et sømløst arealdekkekart over Europa. CLC er kun egnet for visualisering. Egenskap som skal brukes til å fremstille kartlaget heter CLC12_KODE. Areal i kvadratmeter er oppført i egenskap AREA_C. Fremstillingsmetoden i Norge avviker noe fra den europeiske standarden.

Bruksområde

Visualisering og analyser på europeisk nivå.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norsk institutt for bioøkonomi

Metadatakontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Faglig kontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Teknisk kontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • ESRI Shape
  • SOSI

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Geografisk distribusjonsinndeling: fylkesvis, landsfiler

Romlig referansesystem:
  • EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp