X

Hjelp oss å gjøre geonorge.no bedre!

Vi har laget en spørreundersøkelse for å finne ut hvordan DU synes det er å bruke geonorge.no. Undersøkelsen tar 2-3 minutter. Vil du delta?

Corine Landcover 2012 (CLC) - Arealdekke

Datasett

Landsdekkende arealdekkekart for Norge som inngår i det europeiske kartprogrammet CORINE Land Cover (CLC). CLC består av nasjonale arealdekkedatasett som integreres i et sømløst arealdekkekart over Europa. CLC er kun egnet for visualisering. Egenskap som skal brukes til å fremstille kartlaget heter CLC12_KODE. Areal i kvadratmeter er oppført i egenskap AREA_C. Fremstillingsmetoden i Norge avviker noe fra den europeiske standarden.

Bruksområde

Visualisering og analyser på europeisk nivå.

Distribusjoner

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Relaterte data

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Kontaktinformasjon

Logo Norsk institutt for bioøkonomi

Metadatakontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Faglig kontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Teknisk kontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • ESRI Shape
  • SOSI

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Geografisk distribusjonsinndeling: fylkesvis, landsfiler

Romlig referansesystem:
  • EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)