Beitebruk

Datasettserie

Datasetet beitebruk viser typer dyreslag, antall dyr og tapsprosent i beiteområder til organiserte beitelag i Norge. Arealfigurene utgjør vanlige beiteområder. Kartlaget er fremstilt i målestokk 1:50 000 med kobling til registeret Organisert beitebruk hos Statens Landbruksforvaltning. Omlag 90 % av alle landets organiserte beitelag er registrert. Mange næringsdrivende står utenfor ordningen med organiserte beitelag.

Bruksområde

Forvaltning av beiteområder, utmark, husdyr, rovdyr, nasjonal beredskap, matvaresikkerhet, næringsutvikling, arealplaner, m.m.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norsk institutt for bioøkonomi

Metadatakontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Faglig kontakt:
Michael Angeloff, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Teknisk kontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • ESRI Shape

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Geografisk distribusjonsinndeling: fylkesvis, landsfiler

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp