Beitebruk

Datasettserie

Datasetet beitebruk viser typer dyreslag, antall dyr og tapsprosent i beiteområder til organiserte beitelag i Norge. Arealfigurene utgjør vanlige beiteområder. Kartlaget er fremstilt i målestokk 1:50 000 med kobling til registeret Organisert beitebruk hos Statens Landbruksforvaltning. Omlag 90 % av alle landets organiserte beitelag er registrert. Mange næringsdrivende står utenfor ordningen med organiserte beitelag.

Bruksområde

Forvaltning av beiteområder, utmark, husdyr, rovdyr, nasjonal beredskap, matvaresikkerhet, næringsutvikling, arealplaner, m.m.

Distribusjoner

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Kontaktinformasjon

Logo Norsk institutt for bioøkonomi

Metadatakontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Faglig kontakt:
Michael Angeloff, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Teknisk kontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • ESRI Shape

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Geografisk distribusjonsinndeling: fylkesvis, landsfiler

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert