Beitebruk - Dyreslag

Datasett

Kartlag i datasettet Beitekart som viser typer dyreslag i beiteområder til organiserte beitelag. Kartlaget er fremstilt i målestokk 1:50 000 med kobling til registeret Organisert beitebruk hos Statens Landbruksforvaltning. Egenskap som skal brukes til å fremstille kartlaget heter DYRESLAG. Datasettet lastes ned for hele landet eller fylkesvist.

Bruksområde

Næringsplanlegging: Datasettet gir grunnlag for planlegging av bedre beitebruk ved at en får avdekket faktorer om har betydning for avdrått. Arealplanlegging: Datasettet dokumenterer husdyrbruket sine arealinteresser i utmark til bruk i arealplanlegging og arealbrukskonflikter. Rovdyrforvaltning: Datasettet synliggjør beite-interessene. Dyresykdom: Datasettet åpner for mulegheiter for arbeid med forebyggende tiltak mot spreiing av husdyrsjukdomar. Beredskap: Datasettet kan gi oversikt over utmarkas potensiale for produksjon av mat.

Distribusjoner

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Relaterte data

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Kontaktinformasjon

Logo Norsk institutt for bioøkonomi

Metadatakontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Faglig kontakt:
Michael Angeloff, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Teknisk kontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • ESRI Shape

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Geografisk distribusjonsinndeling: fylkesvis, landsfiler

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Ingen begrensninger oppgitt.

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert