Beitebruk - Dyreslag

Datasett

Kartlag i datasettet Beitekart som viser typer dyreslag i beiteområder til organiserte beitelag. Kartlaget er fremstilt i målestokk 1:50 000 med kobling til registeret Organisert beitebruk hos Statens Landbruksforvaltning. Egenskap som skal brukes til å fremstille kartlaget heter DYRESLAG. Datasettet lastes ned for hele landet eller fylkesvist.

Bruksområde

Næringsplanlegging: Datasettet gir grunnlag for planlegging av bedre beitebruk ved at en får avdekket faktorer om har betydning for avdrått. Arealplanlegging: Datasettet dokumenterer husdyrbruket sine arealinteresser i utmark til bruk i arealplanlegging og arealbrukskonflikter. Rovdyrforvaltning: Datasettet synliggjør beite-interessene. Dyresykdom: Datasettet åpner for mulegheiter for arbeid med forebyggende tiltak mot spreiing av husdyrsjukdomar. Beredskap: Datasettet kan gi oversikt over utmarkas potensiale for produksjon av mat.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norsk institutt for bioøkonomi

Metadatakontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Faglig kontakt:
Michael Angeloff, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Teknisk kontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • ESRI Shape

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Geografisk distribusjonsinndeling: fylkesvis, landsfiler

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d
  • EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Ingen begrensninger oppgitt.

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp