Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)

Datasett

NGU holder på med å utvikle en ny nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) med tilhørende karttjenester og dataopplastningsportal. Dette er et prosjektsamarbeid med SVV, NVE og Jernbaneverket (JBV), og per i dag foreligger en foreløpig versjon av innsynsløsningen. Denne viser foreløpig data fra Statsbygg, Oslo og Trondheim, og et stigende antall småkommuner har begynt å legge inn data. SVV og JBV forbereder overføring av alle sine boredata gjennom en opplastingsportal som nå er under fullførelse. Geotekniske rådata og eventuelle rapporter finnes linket opp mot undersøkelsesområdene og borehullene, og skal kunne lastes ned vederlagsfritt. Det vil være varierende mengde informasjon tilhørende hvert datapunkt, noe som vil avhenge blant annet av formatet data er overlevert på, og dataeiers vilje til å offentliggjøre data utover kun å vise metadata. Det er under utvikling en enkel innsynsløsning og nedlastningsløsning beregnet på DOK-leveranse. I tillegg vil en mer detaljert løsning foreligge, beregnet på geotekniske fagfolk.

Kontaktinformasjon

Logo Norges geologiske undersøkelse

Metadatakontakt:
nadag@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Faglig kontakt:
Inger-Lise Solberg, inger-lise.solberg@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Teknisk kontakt:
Bobo Nordahl, bobo.nordahl@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • PDF

Distribusjonstype: Webside

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)