MarinLandskapWMS

Tjeneste

Karttjenesten viser en rekke landskapsformer på havbunnen. Marine landskap er definert som større geografiske områder med enhetlig visuelt preg. Tolkningen er basert på lavoppløselige dybdedata og parametre som kan hentes ut direkte fra disse. Klassifikasjonen som er gjordt, bygger på Naturtyper i Norge (NiN).

Bruksområde

Visualisere undersjøiske landskap på en måte som enkelt formidler kunnskap om norske kyst- og havområder til forvaltning, industri og forskning. Hovedfokus er rettet mot å formidle de nyeste kartleggings- og forskningsresultatene fra Mareano-programmet, der Marine landskap inngår som en del av naturtypekartlegging.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norges geologiske undersøkelse

Metadatakontakt:
Janne Grete Wesche, metadataansvarlig@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Faglig kontakt:
Sigrid Elvenes, sigrid.elvenes@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Teknisk kontakt:
Aave Lepland, aave.lepland@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Distribusjon

Format:
  • png

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: http://geo.ngu.no/mapserver/MarinLandskapWMS?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS

Romlig referansesystem:
  • EPSG:4326, EPSG:32631, EPSG:32632, EPSG:32633, EPSG:32634, EPSG:32635, EPSG:27391; EPSG:27392; EPSG:27393; EPSG:27394; EPSG:27395; EPSG:27396; EPSG:27397; EPSG:27398;

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert