MarinGeokjemiWMS

Tjeneste

Karttjenesten viser nivåer av tungmetaller og andre uorganiske miljøindikatorer i overflatesedimenter. Begrepet tungmetaller inkluderer alle metalliske kjemiske grunnstoffer som har forholdsvis høy egenvekt. Tungmetaller er naturlige bestanddeler av jordskorpen og forekommer i varierende konsentrasjoner i de fleste naturmaterialer. Mange av dem er giftige selv i lave konsentrasjoner. Tungmetaller har tendens til bioakkumulasjon, det vil si konsentrasjonen i en organisme kan økie i forhold til konsentrasjonen i i omgvielsene. På den måten kan unormalt høye innhold av tungmetaller i det marine miljø ha en skadelig virkning på marine biota og menneskelige brukere av sjømat.

Bruksområde

Fremstille og visualisere nivå og fordeling av tungmetaller i overflatesedimenter.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norges geologiske undersøkelse

Metadatakontakt:
Janne Grete Wesche, metadataansvarlig@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Faglig kontakt:
Henning Jensen, henning.jensen@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Teknisk kontakt:
Aave Lepland, aave.lepland@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Distribusjon

Format:
  • png

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: http://geo.ngu.no/mapserver/MarinGeokjemiWMS?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert