Marin Geokjemi WMS

Tjeneste

Karttjenesten viser nivåer av tungmetaller og andre uorganiske miljøindikatorer i overflatesedimenter. Begrepet tungmetaller inkluderer alle metalliske kjemiske grunnstoffer som har forholdsvis høy egenvekt. Tungmetaller er naturlige bestanddeler av jordskorpen og forekommer i varierende konsentrasjoner i de fleste naturmaterialer. Mange av dem er giftige selv i lave konsentrasjoner. Tungmetaller har tendens til bioakkumulasjon, det vil si konsentrasjonen i en organisme kan økie i forhold til konsentrasjonen i i omgvielsene. På den måten kan unormalt høye innhold av tungmetaller i det marine miljø ha en skadelig virkning på marine biota og menneskelige brukere av sjømat.

Distribusjoner

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Relaterte data

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Kontaktinformasjon

Logo Norges geologiske undersøkelse

Metadatakontakt:
Janne Grete Wesche, metadataansvarlig@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Faglig kontakt:
Henning Jensen, henning.jensen@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Teknisk kontakt:
Aave Lepland, aave.lepland@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Distribusjon

Format:
  • png

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: http://geo.ngu.no/mapserver/MarinGeokjemiWMS?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert