GrusPukkWMS3

Tjeneste

Karttjenesten for Grus- og Pukkdatabasen ved NGU inneholder opplysninger om de aller fleste grus- og pukkforekomster og uttakssteder i Norge hvor råstoffet brukes til bygge- og anleggsvirksomhet. I tillegg gis en oversikt over steintipper. Databasen gir også informasjon om arealbruk, volum, driftsforhold, produsenter, kvalitet og hvor viktige ressursene er som råstoff til byggetekniske formål.

Kontaktinformasjon

Logo Norges geologiske undersøkelse

Metadatakontakt:
Janne Grete Wesche, metadataansvarlig@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Faglig kontakt:
Eyolf Erichsen, eyolf.erichsen@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Teknisk kontakt:
Sverre Iversen, wms.drift@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Distribusjon

Format:
  • png

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: http://geo.ngu.no/mapserver/GrusPukkWMS3?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert