GrusPukkWMS3

Tjeneste

Karttjenesten for Grus- og Pukkdatabasen ved NGU inneholder opplysninger om de aller fleste grus- og pukkforekomster og uttakssteder i Norge hvor råstoffet brukes til bygge- og anleggsvirksomhet. I tillegg gis en oversikt over steintipper. Databasen gir også informasjon om arealbruk, volum, driftsforhold, produsenter, kvalitet og hvor viktige ressursene er som råstoff til byggetekniske formål.

Bruksområde

Bruksformål for karttjenesten er å gi informasjon om forekomster av grus og pukk til byggeformål, og være et redskap i lokal og regional forvaltning for å sikre tilgangen av disse ressursene i et langsiktig perspektiv. Grus- og Pukkdatabasen kan gi et godt grunnlag for utarbeidelse av forvaltningsplaner i kommunene.

Distribusjoner

{{TitleSelf}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Visningstjenester

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Nedlastingstjenester

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedDataset}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedServices}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedServiceLayer}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedApplications}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Kontaktinformasjon

Logo Norges geologiske undersøkelse

Metadatakontakt:
Janne Grete Wesche, metadataansvarlig@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Faglig kontakt:
Eyolf Erichsen, eyolf.erichsen@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Teknisk kontakt:
Sverre Iversen, wms.drift@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Distribusjon

Format:
  • png

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://geo.ngu.no/mapserver/GrusPukkWMS3?request=GetCapabilities&service=WMS

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert