Geologisk arv

Datasett

NGU har utarbeidet en database for geologisk arv. Databasen inneholder landsdekkende data over lokaliteter med interessant geologi, sammen med informasjon om sårbarhet og et eventuelt behov for vern. En kartapplikasjon er allerede utviklet. Når en lokalitet eller område aktiveres i kartapplikasjonen med info-knappen får man tilgang til et faktaark som beskriver hvorfor denne er interessant, og kanskje verd å ta vare på for ettertiden. (Datasettet er tidligere omtalt som geologisk naturarv).

Bruksområde

Nytteverdi i pbl-arbeid: Tilgjengeliggjøringen av disse data vil motvirke at viktige geologiske funnsted og –fenomener blir bygget ned og ødelagt, eller i det minste at man blir gjort oppmerksom på disse forekomstene, slik at den negative virkningen av at slike funnsteder blir fjernet, veies opp mot positive effekter av tiltak som vurderes. Dataene danner bakgrunn for utvikling av naturopplevelser, planlegging av naturstier, undervisning og mulig vern av geologisk arv. Vi anser dataene for å være av interesse for kommunenes arealplanlegging, for turistvirksomhet, undervisning og forvaltning.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norges geologiske undersøkelse

Metadatakontakt:
Janne Grete Wesche, metadataansvarlig@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Faglig kontakt:
Rolv Dahl, Rolv.Dahl@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Teknisk kontakt:
Sverre Iversen, wmsdrift@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • XML

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Geografisk distribusjonsinndeling: landsfiler

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert