Bunnsedimenter (dannelse), regionalt

Datasett

Datasettet viser overflatesedimenter (jordart) på havbunnen i kartlagte områder på den Norske sokkelen og i Skagerrak. Jordart som egenskap beskriver løsmassenes dannelsesmåte. Datagrunnlaget for dette tema er basert på innholdet i kvartærgeologiske kart (løsmassekart) som foreligger analogt (målestokk 1:50000-1:500000), eller basert på digitale data fra moderne kartlegging. Kartlegging av løsmasser i sjøen er basert på forskjellige målemetoder, men refleksjonsseismikk og prøvetaking av sjøbunnen er vanlige maringeologiske kartleggingsmetoder som også er benyttet i kartleggingen av disse områdene.

Bruksområde

Datasettet kan anvendes som underlag i overordnet areal- og miljøplanlegging. Datasettet kan også benyttes som underlag i forbindelse med planlegging av undersøkelser innen f.eks. sårbarhetsanalyse, habitatskartlegging osv.

Distribusjoner

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Relaterte data

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Kontaktinformasjon

Logo Norges geologiske undersøkelse

Metadatakontakt:
Janne Grete Wesche, metadataansvarlig@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Faglig kontakt:
Reidulv Bøe, Reidulv.Boe@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Teknisk kontakt:
Aave Lepland, Aave.Lepland@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • SOSI 4.0
  • Shapefile 10.0
  • ESRI Filgeodatabase 10.2

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Detaljnivået på datasettet tilsier bruk innenfor kartmålestokken: 1:100.000 - 1:500.000

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert