Berggrunn N50

Datasett

Dataene er basert på berggrunnsgeologiske kart i målestokk 1:50.000. Kartene er konvertert til digital form ved hjelp av skanning og vektorisering. Datasettet omfatter kun berggrunnsflatene, og kan lokalt være tilført nye oppdaterte data. Store linjestrukturer (sprekker og forkastninger) er etablert som eget datasett (bergartsstrukturer). Punktsymbolene på de trykte kartene er nå også tilgjengelig i digital form. Temakoder og egenskaper følger i hovedsak SOSI-standarden.

Bruksområde

Kunnskap om berggrunnen spiller en viktig rolle i leting etter og vurdering av ulike typer råmaterialer og naturressurser, samt innen vannforsyning, avfallslagring, areal- og miljøplanlegging, anleggsvirksomhet, alternativ energi og vurdering av naturfarer som jordskjelv og skred.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norges geologiske undersøkelse

Metadatakontakt:
Janne Grete Wesche, metadataansvarlig@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Faglig kontakt:
Bernhard Bingen, Bernhard.Bingen@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Teknisk kontakt:
Bobo Nordahl, Bo.Nordahl@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • SOSI
  • ESRI Shape
  • ESRI Filgeodatabase

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Geografisk distribusjonsinndeling: kommunevis

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Ingen begrensninger oppgitt.

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert