Ankringsforhold

Datasett

Datasettet viser ankringsforhold på havbunnen i utvalgte kystområder tolket ut fra bunntype og dybde. Det skilles mellom ankring og forankring. I et område med dårlige ankringsforhold (hard bunn) kan det likevel være mulig å forankre med bolter i fjellet grunnere enn 30 m. Detaljnivået på datasettet tilsier bruk i kartmålestokk 1:10 000 - 1:50 000.

Bruksområde

Datasettet kan anvendes som underlag i overordnet areal- og miljøplanlegging, i forbindelse med installasjoner på sjøbunnen osv. Dette er et nyttig datasett både for de som planlegger lokaliteter for fiskeoppdrett, og for havnemyndigheter. I tillegg til å identifisere områder på bunnen med relativt godt hold for anker vises også områder der dykkere kan montere festebolter (fast fjell ned til ca. 30 m dyp).

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norges geologiske undersøkelse

Metadatakontakt:
Janne Grete Wesche, janne.wesche@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Faglig kontakt:
Sigrid Elvenes, Sigrid.Elvenes@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Teknisk kontakt:
Aave Lepland, Aave.Lepland@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • FGDB 10.2
  • Shape 10.2
  • SOSI 4.5

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Geografisk distribusjonsinndeling: kommunevis, landsfiler, fylkesvis

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d
  • WGS84 UTM sone 32, 2d
  • WGS84 UTM sone 33, 2d
  • WGS84 UTM Zone 35, 2d
  • WGS84 Geografisk

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Detaljnivået på datasettet tilsier bruk innenfor kartmålestokken: 1:5 000 - 1:50 000

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp

Ankringsforhold er et avledet temakart som kombinerer kornstørrelsesdata med dybdeinformasjon for et mer videreutviklet og spesialisert produkt.