Advarsler mot sjømat

Datasett

Datasettet innholder områder hvor Mattilsynet har innført råd om konsum eller restriksjoner på omsetning av fisk og skalldyr.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Miljødirektoratet

Metadatakontakt:
wms@miljodir.no – Miljødirektoratet

Faglig kontakt:
Bård Nordbø, bard.nordbo@miljodir.no – Miljødirektoratet

Teknisk kontakt:
wms@miljodir.no – Miljødirektoratet

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • SOSI 4.0

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert