Outdoor recreation - valuation of areas

Dataset

Datasettet viser områder som er kartlagt og verdsatt etter metodikken i Miljødirektoratets Veileder M98-2013 (Tidligere DN håndbok 25 – 2004 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder). Formålet med datasettet er å gi en oversikt over områder som er viktige for allmennhetens friluftsliv, og at det skal være lett å redegjøre for hvilke vurderinger og kriterier som er lagt til grunn for arbeidet og det ferdige produktet.

Specific usage

Land planning

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Miljødirektoratet

Contact metadata:
Miljødataseksjonen, wms@miljodir.no – Norwegian Environment Agency

Contact owner:
Friluftslivsseksjonen, post@miljodir.no – Norwegian Environment Agency

Contact publisher:
Miljødataseksjonen, wms@miljodirektoratet.no – Norwegian Environment Agency

Distribution

Spatial representation: Vector

Format:
  • SOSI 4.5

Distribution type: External download site

Units of distribution: Municipality, County, Country, Region

Reference systems:
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d

Constraints

Use limitations: lisens

Access constraints: Open data

Use constraints: License

Other constraints: Følgende kildetekst må oppgis ved publisering: Miljødirektoratet

Licence: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Security constraints: Unclassified