Vbase

Datasett

Landsdekkende datasett som viser alle kjørbare veger som er lengre enn 50 meter og gang- og sykkelveger. Datasettet inneholder vegnett og restriksjoner, representert henholdsvis som senterlinje- og punktgeometri, med adresseinformasjon. Datasettet har høy grad av nettverkstopologi og kan for eksempel brukes til samfunnsplanlegging, beredskap, adressering, vedlikehold, presentasjon og generell oversikt. Vbase er tematisert etter vegtyper og attributter. Leveranse består av fylkes- og kommunevise filer.

Bruksområde

Datasettet egner seg godt til for eksempel samfunnsplanlegging, beredskap, adressering, vedlikehold, generell oversikt og kartfremstilling i stor og liten målestokk.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Tore Abelvik, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
Tore Abelvik, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
Tore Abelvik, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • Shape
  • SOSI
  • SOSI 4.5

Distribusjonstype: Geonorge nedlastning

Geografisk distribusjonsinndeling: fylkesvis, kommunevis

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Ingen begrensninger oppgitt.

Lisens: Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0)

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp

Trenger du hjelp til å laste ned og ta i bruk Kartverkets data og tjenester? På kartverket.no finner du informasjon og veiledninger.

Vis Hjelp