Stedsnavn

Datasett

Stedsnavn på geografiske detaljer basert på kartseriene Norge 1:50 000, økonomisk kartverk, sjøkart og navnevedtak gjort etter lov 18. mai 1990 nr.11 om stadnamn. Hvert navn har opplysninger om språk/språkform, koordinater for posisjon (punkt) , kommunetilhørighet, temakode for navnetype, vedtakstype, dato for registrering av navnevedtak og i hvilken sammenheng navnet er benyttet.

Bruksområde

Analyse og presentasjon i GIS-system. Presentasjon av statistikk og analyser. Produksjon av kart og avledede produkter. Grunnlag for kart- og lokasjonstjenester på Internett. Forskning undervisning. Slektsforskning oppslagsregister.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Kjetil Ringen, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
Kjetil Ringen, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
Kjetil Ringen, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • GML 3.2.1
  • SOSI 4.5

Distribusjonstype: Geonorge nedlastning

Geografisk distribusjonsinndeling: fylkesvis, kommunevis, landsfiler

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d
  • EUREF89 / ETRS89-LAEA Europe
  • EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Dataene kan lastes ned og benyttes av alle kostnadsfritt i tråd med creative commons by 3.0.

Lisens: Creative Commons BY 3.0 (CC BY 3.0)

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp

Trenger du hjelp til å laste ned og ta i bruk Kartverkets data og tjenester? På kartverket.no finner du tips og veiledning.

Vis Hjelp