Statlig arealplan

Datapakke

Statlige arealplan etter plan- og bygningsloven. Når gjennomføringen av viktige statlige eller regionale utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak gjør det nødvendig, eller når andre samfunnsmessige hensyn tilsier det, kan departementet henstille til vedkommende kommune om å utarbeide arealdel til kommuneplan eller reguleringsplan etter lovens kapittel 11 og 12. Nekter kommunen å etterkomme henstillingen, kan departementet selv utarbeide og vedta de nødvendige planvedtakene. Datasettene statlig arealplan utgjør de arealplaner som er vedtatt av departementet og som er digitaliserte.

Bruksområde

Statlige arealplaner skal føres i kommunes planregister. Datasettet for aktuelle statlige arealplaner kan lastes ned til kommunens planregister. Datasettet kan også bruke til planlegging i samme område.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}