Sjøkart - raster

Datasett

Kartene er digitale versjoner av Norges offisielle sjøkart (papirkart). Kartene som inngår er havnekartserien, hovedkartserien, hovedkartserie Svalbard - Jan Mayen - Bouvetøya, kystkartserien og overseilingskartserien. Rasterkartene er uten ramme og uten påtrykket kartinformasjon. Kartene oppdateres to ganger per måned.

Bruksområde

Tjenesten kan brukes til presentasjon av terrengvariasjon i sjø, og som grunnlag for planlegging og analyse. Siden rasterkartene ikke inneholder kartramme er de egnet til å sys sammen for å presentere et større sammenhengende område. Kartene kan også brukes til andre formål som for eksempel dekor og interiør. For medlemmer av Norge digitalt kan rasterkartene lastes ned fra norgedigitalt.no. Andre brukere som ønsker tilgang må henvende seg til Kartverket, kundesenter@kartverket.no. Rasterkartene er ikke godkjent for navigasjonsformål. Offisielle norske sjøkart bestilles gjennom godkjente POD-forhandlere. Se www.kartverket.no.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Rasterbilde

Format:
  • GeoTIFF

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ikke til navigasjon.

Tilgangsrestriksjoner: Norge digitalt-begrenset

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp

Trenger du hjelp til å laste ned og ta i bruk Kartverkets data og tjenester? På Kartverket.no finner du tips og veiledning.

Vis Hjelp