Postnummerområder

Datasett

Hele Norge er delt inn i postnummerområder og datasettet gir deg de offisielle postnumrenes utstrekning i areal.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Carina Tolpinrud Jøntvedt, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
postnummer@posten.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • GML 3.2.1
  • SOSI 4.5

Distribusjonstype: Geonorge nedlastning

Geografisk distribusjonsinndeling: fylkesvis, kommunevis, landsfiler

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 / ETRS89-LAEA Europe
  • EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0)

Hjelp

Postnummer for postboksanlegg kommer i tillegg. Postnummergrensene oppdateres i slutten av hver måned utenom juli og desember. Melding om mulige feil i postnummergrensene kan meldes postnummer@posten.no