Norges maritime grenser

Datasett

Norges maritime grenser er en samlebetegnelse for grenser og soner i havområder som inngår i Norges lover og forskrifter. Grensene og områdene er sammenstilt i et offisielt vektordatasett som dekker områdene Fastlands-Norge, Jan Mayen og Svalbard, samt Bouvetøya.

Bruksområde

Til bruk for nasjonens suverenitetshevdelse, ressursutnyttelse, oppsyn og navigasjon. Egner seg blant annet til bakgrunnsinformasjon for planlegging og presentasjon av statistikk og analyser, oversiktskart, interaktive kart og datagrunnlag for kartløsninger på Internett.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Carina Tolpinrud Jøntvedt, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
Carina Tolpinrud Jøntvedt, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • SOSI

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Geografisk distribusjonsinndeling: landsfiler

Romlig referansesystem:
  • EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Creative Commons BY 3.0 (CC BY 3.0)

Sikkerhetsnivå: Ugradert