Nasjonalt register over luftfartshindre i Norgeskart

Applikasjon

Tjenesten viser en forenklet utgave av Nasjonalt register over luftfartshindre (se egne metadata). Tjenesten viser plassering for luftfartshindre, samt hinder-ID, navn, vertikal utstrekning (høyde over bakken), lyssetting/merking, status, verifiseringsdato, hindertype og datafangstdato.

Bruksområde

Kan benyttes for å få oversikt over luftfartshindre innenfor bestemte områder. Siden dataene i tjenesten er etablert ved innmelding fra hindereierne kan Kartverket ikke garantere at dataene er fullstendige eller nøyaktige. Tegneregler er tilgjengelig her: https://register.geonorge.no/register/versjoner/tegneregler/kartverket/nasjonalt-register-over-luftfartshindre-nrl

Distribusjoner

{{TitleSelf}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Visningstjenester

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Nedlastingstjenester

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedDataset}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedServices}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedServiceLayer}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedApplications}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Andreas Woxholtt, nrl@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
post@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
Andreas Woxholtt, nrl@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Format:
  • PNG

Distribusjonstype: Webside

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Sikkerhetsnivå: Ugradert