Nasjonalt register over luftfartshindre i Norgeskart

Application

Tjenesten viser en forenklet utgave av Nasjonalt register over luftfartshindre (se egne metadata). Tjenesten viser plassering for luftfartshindre, samt hinder-ID, navn, vertikal utstrekning (høyde over bakken), lyssetting/merking, status, verifiseringsdato, hindertype og datafangstdato.

Specific usage

Kan benyttes for å få oversikt over luftfartshindre innenfor bestemte områder. Siden dataene i tjenesten er etablert ved innmelding fra hindereierne kan Kartverket ikke garantere at dataene er fullstendige eller nøyaktige. Tegneregler er tilgjengelig her: https://register.geonorge.no/register/versjoner/tegneregler/kartverket/nasjonalt-register-over-luftfartshindre-nrl

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Kartverket

Contact metadata:
Andreas Woxholtt, kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Contact owner:
kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Contact publisher:
Andreas Woxholtt, kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Distribution

Format:
  • PNG

Distribution type: Website

Constraints

Use limitations: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Access constraints: Open data

Security constraints: Unclassified