N2000 Kartdata

Datasett

N2000 Kartdata er tilpasset målestokk 1:1 500 000 til 1:3 000 000 og dekker fastlands-Norge begrenset av riksgrensen mot nabolandene og territorialgrensa i havet. Kartdatabasen er en generalisering av N1000 Kartdata og er kartografisk redigert med tanke på presentasjon i målestokk 1:2 000 000. N2000 Kartdata ajourføres kontinuerlig og distribueres ukentlig.

Bruksområde

Dataene egner seg blant annet for fremstilling av interaktive kart, topografiske kart, temakart, som datagrunnlag for kartløsninger på internett og i analysesammenheng.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • FGDB 10.0
  • PostGIS
  • FGDB
  • GML 3.2.1
  • SOSI 4.5

Distribusjonstype: Geonorge nedlastning

Geografisk distribusjonsinndeling: fylkesvis, landsfiler

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0)

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp

Trenger du hjelp til å laste ned og ta i bruk Kartverkets data og tjenester? På kartverket.no finner du tips og veiledning

Vis Hjelp