N2000 Kartdata

Datasett

N2000 Kartdata er tilpasset målestokk 1:1 500 000 til 1:3 000 000 og dekker fastlands-Norge begrenset av riksgrensen mot nabolandene og territorialgrensa i havet. Kartdatabasen er en generalisering av N1000 Kartdata og er kartografisk redigert med tanke på presentasjon i målestokk 1:2 000 000.

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Signy Berge, signy.berge@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
signy.berge@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
signy.berge@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
 • SOSI 4.0
 • ESRI Filgeodatabase 10.2
 • PostGIS PostgreSQL 9.3 med PostGIS 2.1.5

Distribusjonstype: Geonorge nedlastnings-api

Geografisk distribusjonsinndeling: fylkesvis, landsfiler

Romlig referansesystem:
 • EUREF89 UTM sone 33, 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0)

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Kvalitet

Målestokkstall: 2000000

Prosesshistorie: Ingen prosseshistorie tilgjenglig.

Konformitet

Standard: SOSI-produktspesifikasjon: N2000

Dato: 22.01.2016 (publication)

Forklaring av resultat: See the referenced specification

Godkjent

Formål

Fremstilling av oversiktskart, temakart og interaktive kart.Datagrunnlag for kartløsninger på Internet.

Tid og rom

Oppdatert(Metadata): 18.04.2016

Opprettet: 01.01.2001

Oppdateringshyppighet: Månedlig

Geografisk område:
 • Norge fastland

Geografisk utstrekning:

 • Nord: 72,0
 • Sør: 57,0
 • Øst: 32,0
 • Vest: 4,0

Nøkkelord

Tema:
 • Kartdata
 • N2000
 • Landsdekkende
 • 1:200000
 • N2000 Kartdata
Nasjonal temakategori:
 • Basis geodata
Samarbeid og lover:
 • Norge digitalt
 • Åpne data

Tematisk hovedkategori: Basisdata