N2000 Kartdata

Datasett

N2000 Kartdata er tilpasset målestokk 1:1 500 000 til 1:3 000 000 og dekker fastlands-Norge begrenset av riksgrensen mot nabolandene og territorialgrensa i havet. Kartdatabasen er en generalisering av N1000 Kartdata og er kartografisk redigert med tanke på presentasjon i målestokk 1:2 000 000.

Supplerende beskrivelse

N2000 Kartdata ajourføres kontinuerlig og distribueres månedlig.

Bruksområde

Dataene egner seg blant annet for fremstilling av interaktive kart, topografiske kart, temakart, som datagrunnlag for kartløsninger på internett og i analysesammenheng.

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
signy.berge@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
post@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
signy.berge@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • SOSI 4.0
  • ESRI Filgeodatabase 10.2
  • PostGIS PostgreSQL 9.3 med PostGIS 2.1.5

Distribusjonstype: Geonorge nedlastnings-api

Geografisk distribusjonsinndeling: landsfiler

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0)

Sikkerhetsnivå: Ugradert