N2000 Kartdata

Datasett
vis i kart legg i kurv vis produktark vis produktspesifikasjon vis tegneregler besøk nettside vis produktside

N2000 Kartdata er tilpasset målestokk 1:1 500 000 til 1:3 000 000 og dekker fastlands-Norge begrenset av riksgrensen mot nabolandene og territorialgrensa i havet. Kartdatabasen er en generalisering av N1000 Kartdata og er kartografisk redigert med tanke på presentasjon i målestokk 1:2 000 000.

Formål

Fremstilling av oversiktskart, temakart og interaktive kart.Datagrunnlag for kartløsninger på Internet.

Unik ressurs-id: N2000 Kartdata.

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Signy Berge, signy.berge@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
signy.berge@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
signy.berge@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform:Vektor

Format: SOSI Versjon: 4.0

Format: ESRI Filgeodatabase Versjon: 10.2

Format: PostGIS Versjon: PostgreSQL 9.3 med PostGIS 2.1.5

Distribusjonstype:GEONORGE:DOWNLOAD

Url: https://nedlasting.geonorge.no/api/capabilities/

Geografisk distribusjonsinndeling:fylkesvis, landsfiler

Romlig referansesystem: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25833
Koderom: EPSG

Restriksjoner

Bruksbegrensninger:Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner:license

Brukerrestriksjoner:Lisens

Andre restriksjoner:Nedlasting av data er begrenset til Norge digitalt-parter. For forespørsel og bestilling, kontakt en av forhandlerne.

Lisens: Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0)

Sikkerhetsnivå:Ugradert

Kvalitet

Målestokkstall:2000000

Prosesshistorie:Ingen prosseshistorie tilgjenglig.

Konformitet

Standard: SOSI-produktspesifikasjon: N2000

Dato: 22.01.2016 (publication)

Forklaring av resultat: See the referenced specification

Godkjent

Tid og rom

Oppdatert(Metadata): 03.02.2016

Opprettet: 01.01.2001

Oppdateringshyppighet: Månedlig

Geografisk område:
 • Norge fastland

Geografisk utstrekning:

 • Nord: 72,0
 • Sør: 57,0
 • Øst: 32,0
 • Vest: 4,0

Nøkkelord

Tema:
 • Kartdata
 • N2000
 • Landsdekkende
 • 1:200000
 • N2000 Kartdata
DOK-kategori:
 • Basis geodata
Samarbeid og lover:
 • Norge digitalt
 • Åpne data

Tematisk hovedkategori: Basisdata