N2000 Kartdata

Datasett

N2000 Kartdata er tilpasset målestokk 1:1 500 000 til 1:3 000 000 og dekker fastlands-Norge begrenset av riksgrensen mot nabolandene og territorialgrensa i havet. Kartdatabasen er en generalisering av N1000 Kartdata og er kartografisk redigert med tanke på presentasjon i målestokk 1:2 000 000.

Bruksområde

Dataene egner seg blant annet for fremstilling av interaktive kart, topografiske kart, temakart, som datagrunnlag for kartløsninger på internett og i analysesammenheng.

Distribusjoner

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Relaterte data

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
signy.berge@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
post@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
signy.berge@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • SOSI 4.0
  • ESRI Filgeodatabase 10.2
  • PostGIS PostgreSQL 9.3 med PostGIS 2.1.5

Distribusjonstype: Geonorge nedlastnings-api

Geografisk distribusjonsinndeling: landsfiler

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0)

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp

N2000 Kartdata ajourføres kontinuerlig og distribueres månedlig.