Matrikkelen - Bygningspunkt

Datasett

Eksisterende bygninger med bygningspunkt med bygningsnummer, bygningsstatus og bygningstype. Inneholder ikke bygningendringer.

Supplerende beskrivelse

Rapport BYG0007 i Matrikkelen, "Forenklet rapport over bygningspunkter fra Matrikkelen".

Bruksområde

Egnet til kart og analyse og bruk som ikke krever helt oppdaterte data. Datasettet har punkt-representasjon og koblingnøkler (bygningsnummer og Sefrak-ident)

Relaterte data

Lagre som:

Type

Åpne data

Les mer

Vis i kart

Last ned

Datapakke
Kartverket

Tjeneste
Kartverket

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
magni.busterud@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
Matrikkelhjelp@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
Matrikkelhjelp@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • SOSI 4.0
  • ESRI Shape

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Geografisk distribusjonsinndeling: kommunevis

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Fritt tilgjengelig for medlemmer i Norge Digitalt. Andre brukere må kjøpe dataene

Tilgangsrestriksjoner: Norge digitalt-begrenset

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Krever brukernavn og passord i BAAT

Lisens: Se: Tilgang til eiendomsdata