Matrikkelen - Bygningspunkt

Datasett

Eksisterende bygninger med bygningspunkt med bygningsnummer, bygningsstatus og bygningstype. Inneholder ikke bygningendringer.

Bruksområde

Egnet til kart og analyse og bruk som ikke krever helt oppdaterte data. Datasettet har punkt-representasjon og koblingnøkler (bygningsnummer og Sefrak-ident)

Distribusjoner

{{TitleSelf}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Visningstjenester

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Nedlastingstjenester

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedDataset}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedServices}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedServiceLayer}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedApplications}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Relaterte data

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
magni.busterud@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
Matrikkelhjelp@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
Matrikkelhjelp@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • SOSI 4.0
  • ESRI Shape

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Geografisk distribusjonsinndeling: kommunevis

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Fritt tilgjengelig for medlemmer i Norge Digitalt. Andre brukere må kjøpe dataene

Tilgangsrestriksjoner: Norge digitalt-begrenset

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Krever brukernavn og passord i BAAT

Lisens: Se: Tilgang til eiendomsdata

Lovhenvisning: Matrikkelloven §30, Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen.

Hjelp

Rapport BYG0007 i Matrikkelen, "Forenklet rapport over bygningspunkter fra Matrikkelen".