Internasjonalt farvann

Tjenestelag

Havområde som ikke er underlagt noen form for kyststatsjurisdiksjon.

Overordnede data

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Carina Tolpinrud Jøntvedt, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
Carina Tolpinrud Jøntvedt, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Format:
  • OGC WMS 1.3.0

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.nmg?service=wms&request=getcapabilities

Lagnavn: Internasjonalt_farvann

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Ingen begrensninger oppgitt.

Lisens: Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0)

Sikkerhetsnivå: Ugradert