Høydedata - laser

Dataset

Høydedata blir samlet inn gjennom ulike laserprosjekter, og dataene blir tilgjengeliggjort på høydedata.no. Hvert enkelt prosjekt blir lagt inn med metadata i Geonorge og referanse til prosjektet i kartløsningen. Høydedata gir en detaljert beskrivelse av terreng og overflate. Dataene er etablert som punktskyer fra flybåren laserskanning eller matching fra flybilder. Punktskyene har varierende tetthet (punkt/m2 ) tilpasset ulike formål. Fra punktskyene er det generert høydemodeller på grid-format av terreng (DTM) og overflate (DOM).

Specific usage

Detaljerte høydedata er egnet som grunnlag for utarbeidelse av detaljerte terrengmodeller og ulike former for terrengvisualisering.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Kartverket

Contact metadata:
post@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Contact owner:
post@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Contact publisher:
post@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Distribution

Spatial representation: Vector

Format:
  • LAZ 1.0

Distribution type: Website

Constraints

Access constraints: Open data

Other constraints: De fleste laserprosjektene er åpne data, mens noen vil ha tilgangsbegrensninger. Tilgangen begrenses gjennom Norge digitalt brukertilgang. https://www.geonorge.no/kartdata/oppslagsverk/Brukernavn-og-passord/

Help