Høydedata Hidra 2012

Datasett

Høydedata gir en detaljert beskrivelse av terreng og overflate. Dataene er etablert som punktskyer fra flybåren laserskanning eller matching fra flybilder. Punktskyene har varierende tetthet (punkt/m2 ) tilpasset ulike formål. Fra punktskyene er det generert høydemodeller på grid-format av terreng (DTM) og overflate (DOM).

Bruksområde

Detaljerte høydedata er egnet som grunnlag for utarbeidelse av detaljerte terrengmodeller og ulike former for terrengvisualisering.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
hoydedata@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
hoydedata@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
hoydedata@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
 • LAZ 1.0
 • ZLAS 1.0
 • GeoTIFF 6.0
 • USGS DEM 1.0
 • DTED 1.0

Distribusjonstype: Webside

Geografisk distribusjonsinndeling: regional inndeling

Romlig referansesystem:
 • EUREF89 / ETRS89-LCC Europe
 • EUREF89 / ETRS89-LAEA Europe
 • WGS 84 / Pseudo-Mercator
 • EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d
 • WGS84 Geografisk
 • EUREF89 NTM Sone 5, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 6, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 7, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 8, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 9, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 10, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 11, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 12, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 13, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 14, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 15, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 16, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 17, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 18, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 19, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 20, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 21, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 22, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 23, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 24, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 25, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 26, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 27, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 28, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 29, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 30, 2d
 • EUREF89 UTM sone 29, 2d
 • EUREF89 UTM sone 30, 2d
 • EUREF89 UTM sone 31, 2d
 • EUREF89 UTM sone 32, 2d
 • EUREF89 UTM sone 33, 2d
 • EUREF89 UTM sone 34, 2d
 • EUREF89 UTM sone 35, 2d
 • EUREF89 UTM sone 36, 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norge digitalt-lisens

Sikkerhetsnivå: Ugradert