Høydedata Hidra 2012

Dataset

Høydedata gir en detaljert beskrivelse av terreng og overflate. Dataene er etablert som punktskyer fra flybåren laserskanning eller matching fra flybilder. Punktskyene har varierende tetthet (punkt/m2 ) tilpasset ulike formål. Fra punktskyene er det generert høydemodeller på grid-format av terreng (DTM) og overflate (DOM).

Specific usage

Detaljerte høydedata er egnet som grunnlag for utarbeidelse av detaljerte terrengmodeller og ulike former for terrengvisualisering.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Kartverket

Contact metadata:
hoydedata@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Contact owner:
hoydedata@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Contact publisher:
hoydedata@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Distribution

Spatial representation: Vector

Format:
 • LAZ 1.0
 • ZLAS 1.0
 • GeoTIFF 6.0
 • USGS DEM 1.0
 • DTED 1.0

Distribution type: Website

Units of distribution: Region

Reference systems:
 • EUREF89 / ETRS89-LCC Europe
 • EUREF89 / ETRS89-LAEA Europe
 • WGS 84 / Pseudo-Mercator
 • EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d
 • WGS84 Geografisk
 • EUREF89 NTM Sone 5, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 6, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 7, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 8, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 9, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 10, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 11, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 12, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 13, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 14, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 15, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 16, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 17, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 18, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 19, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 20, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 21, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 22, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 23, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 24, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 25, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 26, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 27, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 28, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 29, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 30, 2d
 • EUREF89 UTM sone 29, 2d
 • EUREF89 UTM sone 30, 2d
 • EUREF89 UTM sone 31, 2d
 • EUREF89 UTM sone 32, 2d
 • EUREF89 UTM sone 33, 2d
 • EUREF89 UTM sone 34, 2d
 • EUREF89 UTM sone 35, 2d
 • EUREF89 UTM sone 36, 2d

Constraints

Use limitations: Ingen

Access constraints: Open data

Use constraints: License

Licence: Norge digitalt-lisens

Security constraints: Unclassified