Felles kartdatabase (FKB)

Datapakke

FKB er en samling strukturerte datasett som utgjør en viktig del av grunnkartet for et område. Datasettene i FKB er normalt leveransen i et Geovekst-prosjekt og består av:Høyde: Høydekurver (ekvidistanse 5 meter) og høydepunkt.Vann: Kyst, sjø, innsjø og vassdrag. Markslag /Areal: Markslaginformasjon (AR5) og Arealbruk.Bygg og anlegg: Bygninger, bygningsmessige anlegg og ledninger.Samferdsel (FKB Veg): Vegsituasjon, jernbane, annen samferdsel og flyplass.Tekst: Presentasjonsdata.FKB-Detaljert Høyde (opsjonelt): Høydeinformasjon (ekvidistanse 1 m), terrenglinjer, høydepunkt.Dekningen til FKB-datasettene varierer.

Bruksområde

Detaljerte grunndata for alle formål

Relaterte data

Lagre som:

Type

Åpne data

Les mer

Vis i kart

Last ned

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst