Felles kartdatabase (FKB)

Datapakke

FKB er en samling strukturerte datasett som utgjør en viktig del av grunnkartet for et område. Datasettene i FKB er normalt leveransen i et Geovekst-prosjekt og består av:Høyde: Høydekurver (ekvidistanse 5 meter) og høydepunkt.Vann: Kyst, sjø, innsjø og vassdrag. Markslag /Areal: Markslaginformasjon (AR5) og Arealbruk.Bygg og anlegg: Bygninger, bygningsmessige anlegg og ledninger.Samferdsel (FKB Veg): Vegsituasjon, jernbane, annen samferdsel og flyplass.Tekst: Presentasjonsdata.FKB-Detaljert Høyde (opsjonelt): Høydeinformasjon (ekvidistanse 1 m), terrenglinjer, høydepunkt.Dekningen til FKB-datasettene varierer.

Bruksområde

Detaljerte grunndata for alle formål

Distribusjoner

{{TitleSelf}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Visningstjenester

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Nedlastingstjenester

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedDataset}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedServices}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedServiceLayer}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedApplications}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Relaterte data

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format