Elveg

Datasett

Landsdekkende datasett som viser alle kjørbare veger som er lengre enn 50 meter og gang- og sykkelveger. Datasettet inneholder vegnett med adressepunkt, gatenavn, fartsgrenser, trafikkreguleringer og andre vegrestriksjoner. Datasettet har høy grad av nettverkstopologi og kan for eksempel brukes til bilnavigasjon, ruteplanlegging og -beregning, samfunnsplanlegging, beredskap, adressering, vedlikehold, presentasjon og generell oversikt. Leveranse består av senterlinjegeometri for vegnett, punktgeometri for adresser og enkelte restriksjoner. Leveres som to separate sosifiler med vegnett og adresser, og fire tekstfiler med restriksjoner i kommunevise filer. Disse kan også hentes som fylkesfiler og en landsfil. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 23.03.2018 er det lagt ut en ny versjon av Elveg. Litt info om denne leveransen: - Filene har tegnsett UTF-8 og alle samiske navn skal være riktige, dvs lik som i adressefilene. - I tillegg har vi endret navningen på zip-fila som inneholder adresser og geometri for samme kommune. De heter nå eksempelvis 0101Elveg_med_adresser. Vær obs på dette når du henter ny Elveg.

Bruksområde

Datasettet egner seg godt til for eksempel bilnavigasjon, transportplanlegging, -optimalisering, ruteplanlegging, samfunnsplanlegging, adressering, vedlikehold og kartframstilling i både stor og liten målestokk.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Tore Abelvik, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
Tore Abelvik, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
Tore Abelvik, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • SOSI

Distribusjonstype: Geonorge nedlastning

Geografisk distribusjonsinndeling: fylkesvis, kommunevis, landsfiler

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d + NN54

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Ingen begrensninger oppgitt.

Lisens: Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0)

Sikkerhetsnivå: Ugradert