DTM 10

Datasett

Digital terrengmodell med høyder i et rutenett på 10 x 10 meter. Terrengmodellen er en rutenettsmodell med oppløsning (rutenettstørrelse) på 10 x 10 meter. Nøyaktighet: ± 2 til 3 meter standardavvik i høyde avhengig av terreng og kartdataenes alder i FKB A – C-området. ± 4 til 6 meter standardavvik i høyde avhengig av terreng og kartdataenes alder utenfor FKB A – C-området.

Bruksområde

Terrengmodellen er egnet til ulike former for terrengvisualisering, som for eksempel for produksjon av høydekurver og fjellskygge. Den er også egnet til beregning av terrenghellinger, terrengprofiler og grov kartlegging av skredutsatte områder. Terrengmodellen brukes også i flysimulatorer og til å finne dekningsområder for radar, TV og mobiltelefon. Terrengmodeller er helt nødvendig for geometrisk korrigering i produksjon av ortofoto.

Relaterte data

Lagre som:

Type

Åpne data

Les mer

Vis i kart

Last ned

Tjeneste
Kartverket

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Ole Christian Kjekshus, ole.christian.kjekshus@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
Andreas Korsnes, korand@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
Andreas Korsnes, korand@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Rasterbilde

Format:
  • USGS DEM

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d + NN54
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d + NN54
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d + NN54

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Andre restriksjoner: Tilgjengelig for deltakere i Norge digitalt eller gjennom Kartverkets forhandlere.

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp

http://www.kartverket.no/data/Kartdata/Terrengmodeller/Terrengmodell-10-meters-grid/ Tjenesten Terrengmodell WMS gir informasjon om den landsdekkende terrengmodellen (DTM 10) Det er to lag som viser i hvilke områder de ulike datasettene er blitt benyttet til å bygge opp terrengmodellen. Bruk kartapplikasjonen i geoNorge for å vise denne tjenesten