DTM 10 Terrengmodell (UTM32)

Dataset

Digital terrengmodell over fastlands-Norge med høyder i et rutenett på 10 x 10 meter. Terrengmodellen er en rutenettsmodell med oppløsning (rutenettstørrelse) på 10 x 10 meter. Nøyaktighet: ± 2 til 3 meter standardavvik i høyde avhengig av terreng og kartdataenes alder i FKB A – C-området. ± 4 til 6 meter standardavvik i høyde avhengig av terreng og kartdataenes alder utenfor FKB A – C-området. Arbeidet med ajourhold av dette datasettet blir ikke prioritert. De siste filene som ble oppdatert er fra 2013. Kartverket prioriterer isteden etablering av Nasjonal detaljert høydemodell (hoydedata.no), der nye høydemodeller tilgjengeliggjøres etter hvert som de blir produsert. På hoydedata.no finnes også ferdigproduserte eksporterer av landsdekkende terrengmodeller med 10 meters oppløsning. Disse er generert ut fra detaljerte laserdata der slike finnes. Dette suppleres med høydedata fra 2013-utgaven av DTM10 dersom det er nødvendig for å få full dekning.

Specific usage

Terrengmodellen er egnet til ulike former for terrengvisualisering, som for eksempel for produksjon av høydekurver og fjellskygge. Den er også egnet til beregning av terrenghellinger, terrengprofiler og grov kartlegging av skredutsatte områder. Terrengmodellen brukes også i flysimulatorer og til å finne dekningsområder for radar, TV og mobiltelefon. Terrengmodeller er helt nødvendig for geometrisk korrigering i produksjon av ortofoto.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Kartverket

Contact metadata:
Ole Christian Kjekshus, kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Contact owner:
Andreas Korsnes, kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Contact publisher:
Andreas Korsnes, kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Distribution

Spatial representation: Grid

Format:
  • DEM
  • TIFF

Distribution type: Geonorge download

Units of distribution: cellevis

Reference systems:
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d

Constraints

Use limitations: På utenlandsk side finnes noe data av usikker kvalitet. Det henvises til nabolandenes Kartverk for offisielle data i disse områdene.

Access constraints: Open data

Other constraints: Tilgjengelig for deltakere i Norge digitalt eller gjennom Kartverkets forhandlere.

Help

https://www.kartverket.no/data/Laserskanning/ Tjenesten Terrengmodell WMS gir informasjon om den landsdekkende terrengmodellen (DTM 10) Det er to lag som viser i hvilke områder de ulike datasettene er blitt benyttet til å bygge opp terrengmodellen. Bruk kartapplikasjonen i geoNorge for å vise denne tjenesten

Display Help