Digitale ortofoto

Datasett

Ortofoto er flybilder med geometriske egenskaper som kart. Har de samme geometriske egenskaper som et kart og kan knyttes til et referansesystem. Ortofoto er inndelt i ulike ortofotostandarder egnet til forskjellige formål - ortofoto 10, 20 og 50. Ortofoto er inndelt i ulike ortofotostandarder egnet til forskjellige formål. Ortofoto 10: Dekker normalt byområder og utbyggingsområder der det er behov for god stedfestingsnøyaktighet og høy oppløsning. Bakkeoppløsningen er 4-15 cm. Ortofoto 20: Dekker områder som i hovedsak består av tett- og spredt bebyggelse og jordbruksområder. Bakkeoppløsning er vanligvis 20 cm. Ortofoto 50: Omløpsfotografering som skal dekke hele landet. Bakkeoppløsning på disse er enten 50, 40 eller 25 cm. Fra 2012 gjelder bakkeoppløsning 25 cm for ortofoto fra omløpsfotografering.

Bruksområde

Ortofoto benyttes som grunnlag for kartvedlikehold, analyser, saksbehandling og som frittstående produkt alene eller sammen med digitale kartdata. Ortofoto kan koples med terrengdata for 3D-visualisering.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Jon Arne Trollvik, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
Kundesenter, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
Trond Ola Ulvolden, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Rasterbilde

Format:
  • TIFF
  • ERDAS ECW
  • PNG
  • JPEG2000
  • JPEG
  • GeoTIFF

Distribusjonstype: Webside

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Norge digitalt-begrenset

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: ingen juridiske begrensninger

Lisens: Norge digitalt-lisens

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp

Utfyllende informasjon om datasettet