Digitale ortofoto

Dataset

Ortofoto er flybilder med geometriske egenskaper som kart. Har de samme geometriske egenskaper som et kart og kan knyttes til et referansesystem. Ortofoto er inndelt i ulike ortofotostandarder egnet til forskjellige formål - ortofoto 10, 20 og 50. Ortofoto er inndelt i ulike ortofotostandarder egnet til forskjellige formål. Ortofoto 10: Dekker normalt byområder og utbyggingsområder der det er behov for god stedfestingsnøyaktighet og høy oppløsning. Bakkeoppløsningen er 4-15 cm. Ortofoto 20: Dekker områder som i hovedsak består av tett- og spredt bebyggelse og jordbruksområder. Bakkeoppløsning er vanligvis 20 cm. Ortofoto 50: Omløpsfotografering som skal dekke hele landet. Bakkeoppløsning på disse er enten 50, 40 eller 25 cm. Fra 2012 gjelder bakkeoppløsning 25 cm for ortofoto fra omløpsfotografering.

Specific usage

Ortofoto benyttes som grunnlag for kartvedlikehold, analyser, saksbehandling og som frittstående produkt alene eller sammen med digitale kartdata. Ortofoto kan koples med terrengdata for 3D-visualisering.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Kartverket

Contact metadata:
Jon Arne Trollvik, kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Contact owner:
Kundesenter, kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Contact publisher:
Trond Ola Ulvolden, kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Distribution

Spatial representation: Grid

Format:
  • TIFF
  • ERDAS ECW
  • PNG
  • JPEG
  • GeoTIFF

Distribution type: Website

Reference systems:
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d

Constraints

Use limitations: No conditions apply

Access constraints: Norway digitalt restricted

Use constraints: License

Other constraints: ingen juridiske begrensninger

Licence: Norge digitalt-lisens

Security constraints: Unclassified

Help

Utfyllende informasjon om datasettet