Det offentlige kartgrunnlaget

Datapakke

Denne datapakken samler alle datasettene i "Det offentlige kartgrunnlaget" (DOK) for oversikt og etter hvert også enkel nedlasting. DOK er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid. Formålet med det offentlige kartgrunnlaget er å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling.

Bruksområde

Data for arealplanlegging og byggesak

Relaterte data

Lagre som:

Type

Åpne data

Les mer

Vis i kart

Last ned

Datasett
Kartverket

Datasett
Fiskeridirektoratet

Datasett
Kystverket

Datasett
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Datasett
Statistisk sentralbyrå

Datasett
Norsk institutt for bioøkonomi

Datasett
Norsk institutt for bioøkonomi

Datasett
Norsk institutt for bioøkonomi

Datasett
Norsk institutt for bioøkonomi

Datasett
Norsk institutt for bioøkonomi

Datasett
Norsk institutt for bioøkonomi

Datasett
Norsk institutt for bioøkonomi

Datasett
Norsk institutt for bioøkonomi

Datasett
Norsk institutt for bioøkonomi

Datasett
Norsk institutt for bioøkonomi

Datasett
Norsk institutt for bioøkonomi


Datasett
Fylkesmannsembetene

Datasett
Kartverket

Datasett
Statistisk sentralbyrå

Datasett
Statistisk sentralbyrå

Datasett
Direktoratet for mineralforvaltning

Datasett
Kartverket

Datasett
Kartverket

Datasett
Kartverket

Datasett
Kartverket

Datasett
Norsk institutt for bioøkonomi

Datasett
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Datasett
Fiskeridirektoratet

Datasett
Fiskeridirektoratet

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Norges vassdrags- og energidirektorat

Datasett
Norges vassdrags- og energidirektorat

Datasett
Miljødirektoratet

Datasett
Miljødirektoratet

Datasett
Norges geologiske undersøkelse

Datasett
Norges geologiske undersøkelse

Datasett
Kystverket


Datasett
Bane NOR

Datasett
Norges vassdrags- og energidirektorat

Datasett
Norsk institutt for bioøkonomi

Datasett
Norsk institutt for bioøkonomi
Datasett
Havforskningsinstituttet

Datasett
Norges vassdrags- og energidirektorat


Datasett
Riksantikvaren


Datasett
Riksantikvaren

Datasett
Riksantikvaren

Datasett
Riksantikvaren

Datasett
Riksantikvaren


Datasett
Norges vassdrags- og energidirektorat

Datasett
Norges geologiske undersøkelse

Datasett
Norges geologiske undersøkelse

Datasett
KartverketDatasett
Norges geologiske undersøkelse

Datasett
Kartverket

Datasett
Geovekst

Datasett
Kartverket

Datasett
Geovekst

Datasett
Geovekst

Datasett
Kartverket

Datasett
Kartverket

Datasett
Fiskeridirektoratet

Datasett
Miljødirektoratet

Datasett
Miljødirektoratet


Datasett
Kartverket

Datasett
Kystverket

Datasett
Norges geologiske undersøkelse

Datasett
Landbruksdirektoratet

Datasett
Landbruksdirektoratet

Datasett
Landbruksdirektoratet

Datasett
Landbruksdirektoratet

Datasett
Landbruksdirektoratet

Datasett
Landbruksdirektoratet

Datasett
Landbruksdirektoratet

Datasett
Landbruksdirektoratet

Datasett
Landbruksdirektoratet

Datasett
Landbruksdirektoratet


Datasett
Landbruksdirektoratet

Datasett
Landbruksdirektoratet

Datasett
Landbruksdirektoratet

Datasett
Kystverket

Datasett
Kartverket

Datasett
Kartverket

Datasett
Kartverket

Datasett
Norges vassdrags- og energidirektorat

Datasett
Norges vassdrags- og energidirektorat

Datasett
Norges vassdrags- og energidirektorat

Datasett
Norges vassdrags- og energidirektorat

Datasett
Fylkesmannen i Finnmark

Datasett
Miljødirektoratet


Datasett
Norges vassdrags- og energidirektorat

Datasett
Norges vassdrags- og energidirektorat

Datasett
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Datasett
Bane NOR

Datasett
Avinor

Datasett
Statens vegvesen

Datasett
FiskeridirektoratetDatasett
Statens vegvesen

Datasett
Miljødirektoratet

Datasett
Miljødirektoratet

Datasett
Norges vassdrags- og energidirektorat

Datasett
Miljødirektoratet

Datasett
Kartverket

Datasett
Miljødirektoratet

Datasett
Norges vassdrags- og energidirektorat

Datasett
Norsk institutt for bioøkonomi

Datasett
Miljødirektoratet

Datasett
Miljødirektoratet

Datasett
Norges vassdrags- og energidirektorat