Adressepunkt-enkel, vektor

Datasett

Adressepunkt for vegadresse (og matrikkeladresse der en ikke har gått over til vegadresse). Uttrekket inneholder noe mindre informasjon enn kilden (matrikkelen). Kopiert ca månedlig fra matrikkelen.

Bruksområde

For bruk som ikke krever helt oppdaterte data, for eksempel kart- og analyseformål.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • SOSI 4.5

Distribusjonstype: Geonorge nedlastning

Geografisk distribusjonsinndeling: fylkesvis

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen restriksjoner på bruk

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0)

Hjelp

Rapport ADR0006 i Matrikkelen, "Adresse - enkel - SOSI". Inngår: Adressenavn og adressenummer (vegnavn og husnummer/bokstav) samt postnummerområde. Inngår ikke: Bruksenhetsnummer (bolignummer). Annen kretsinformasjon enn postområde.