Administrative enheter

Datasett

Administrative enheter Norge viser nasjons-, fylkes- og kommuneinndelingen i landet med de mest nøyaktige grenser som er registrert digitalt og som er samlet i ett datasett. Datasettet inneholder de administrative enhetene nasjon, fylke og kommune, samt grenser som avgrenser disse. Disse grensene er riksgrense, territorialgrense, avgrensningslinje i sjø, fylkesgrense og kommunegrense. I tillegg inneholder datasettet grunnlinje og 1 nautisk mil, som er juridiske linjer man kan bruke ved saksbehandling knyttet til bestemte lover. Enhetene inneholder egenskaper som forteller om offisielle fylkes- og kommunenumre. De offisielle norske, samiske og kvenske navnene for fylker og kommuner er hentet fra SSR. I tillegg finnes informasjon om samiske forvaltningsområder.

Supplerende beskrivelse

Geometrien er avledet fra matrikkelen, som blir ajourført av kommunene. Riksgrense og territorialgrense er lagt inn fra Kartverkets egne etablerte filer.

Relaterte data

Lagre som:

Type

Åpne data

Les mer

Vis i kart

Last ned


Datapakke
Kartverket


Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Carina Tolpinrud Jøntvedt, post@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
Carina Tolpinrud Jøntvedt, post@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
post@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • SOSI 4.5

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Geografisk distribusjonsinndeling: fylkesvis, kommunevis, landsfiler

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt. Se forøvrig lisens.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0)

Sikkerhetsnivå: Ugradert