Administrative enheter

Datasett

Administrative enheter Norge viser nasjons-, fylkes- og kommuneinndelingen i landet med de mest nøyaktige grenser som er registrert digitalt og som er samlet i ett datasett. Datasettet inneholder de administrative enhetene nasjon, fylke og kommune, samt grenser som avgrenser disse. Disse grensene er riksgrense, territorialgrense, avgrensningslinje i sjø, fylkesgrense og kommunegrense. I tillegg inneholder datasettet grunnlinje og 1 nautisk mil, som er juridiske linjer man kan bruke ved saksbehandling knyttet til bestemte lover. Enhetene inneholder egenskaper som forteller om offisielle fylkes- og kommunenumre. De offisielle norske, samiske og kvenske navnene for fylker og kommuner er hentet fra SSR. I tillegg finnes informasjon om samiske forvaltningsområder.

Relaterte data

Lagre som:

Type

Åpne data

Les mer

Vis i kart

Last nedKontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Carina Tolpinrud Jøntvedt, post@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
Carina Tolpinrud Jøntvedt, post@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
post@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • SOSI 4.5
  • GML 3.2.1

Distribusjonstype: Geonorge nedlastnings-api

Geografisk distribusjonsinndeling: fylkesvis, kommunevis, landsfiler

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt. Se forøvrig lisens.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0)

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp

Geometrien er avledet fra matrikkelen, som blir ajourført av kommunene. Riksgrense og territorialgrense er lagt inn fra Kartverkets egne etablerte filer.