Tobis WMS

Tjenestelag

Kartet viser utbredelsen av Tobis. Latinsk navn: (Ammodytes marinus). Andre norske navn: Havsil. Familie: Ammodytidae. Gyteområde: Vikingbanken til danskekysten, Dogger, Storbritannia og ved Shetland. Leveområde: Som for gyteområde. For mer informasjon se: http://www.imr.no/temasider/fisk/tobis/nb-no

Overordnede data

Bruksområde

Forvaltning

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Havforskningsinstituttet

Metadatakontakt:
Alexander Beck, alexander.beck@hi.no – Havforskningsinstituttet

Faglig kontakt:
Alexander Beck, alexander.beck@hi.no – Havforskningsinstituttet

Teknisk kontakt:
Alexander Beck, alexander.beck@hi.no – Havforskningsinstituttet

Distribusjon

Format:
  • OGC:WMS

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://maps.imr.no/geoserver/ows?request=GetCapabilities&service=WMS

Lagnavn: fisk:Tobis_bw

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Andre restriksjoner: Ingen begrensninger oppgitt.

Sikkerhetsnivå: Ugradert