PAH-nivåer

Tjenestelag

Nivåer av polyaromatiske hydrokarboner, summert : Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) konsentrasjoner i overflatesedimenter, i µg/kg tørrvekt. Dette er sum verdier av konsentrasjoner av 20 enkelte PAH forbindelser samt 9 grupper av alkylerte PAH. Merknad: forskjellig skala enn på kart med enkelte forbindelser MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning i norske havområder se mareano.no

Overordnede data

Bruksområde

Forskning og forvaltning.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Havforskningsinstituttet

Metadatakontakt:
Per Arne Horneland, Per.Arne.Horneland@imr.no – Havforskningsinstituttet

Faglig kontakt:
Per Arne Horneland, Per.Arne.Horneland@imr.no – Havforskningsinstituttet

Teknisk kontakt:
Per Arne Horneland, Per.Arne.Horneland@imr.no – Havforskningsinstituttet

Distribusjon

Format:
  • OGC:WMS 1.3.0

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://maps.imr.no/geoserver/ows?request=GetCapabilities&service=WMS

Geografisk distribusjonsinndeling: landsfiler

Lagnavn: mareano_kjemi:pah

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Kan brukes ved å referere til Mareano.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert