PAH-nivåer

Tjenestelag

Nivåer av polyaromatiske hydrokarboner, summert : Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) konsentrasjoner i overflatesedimenter, i µg/kg tørrvekt. Dette er sum verdier av konsentrasjoner av 20 enkelte PAH forbindelser samt 9 grupper av alkylerte PAH. Merknad: forskjellig skala enn på kart med enkelte forbindelser MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning i norske havområder se mareano.no

Bruksområde

Forskning og forvaltning.

Distribusjoner

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Relaterte data

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Kontaktinformasjon

Logo Havforskningsinstituttet

Metadatakontakt:
Per Arne Horneland, Per.Arne.Horneland@imr.no – Havforskningsinstituttet

Faglig kontakt:
Per Arne Horneland, Per.Arne.Horneland@imr.no – Havforskningsinstituttet

Teknisk kontakt:
Per Arne Horneland, Per.Arne.Horneland@imr.no – Havforskningsinstituttet

Distribusjon

Format:
  • OGC:WMS 1.3.0

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Get Capabilities Url: http://maps.imr.no/geoserver/ows?

Geografisk distribusjonsinndeling: landsfiler

Lagnavn: mareano_kjemi:pah

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Kan brukes ved å referere til Mareano.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert