Ortofoto Møre 2012

Datasett

Ortofoto har samme geometriske egenskaper som et kart og kan knyttes til et referansesystem. Ortofoto er inndelt i ulike ortofotostandarder egnet til forskjellige formål. Ortofoto 50: Omløpsfotografering som dekker hele landet. Bakkeoppløsning på disse varierer mellom 0,50, 0,40 eller 0,25 m. Fra 2012 gjelder bakkeoppløsning 0,25 m for ortofoto fra omløpsfotografering. Nøyaktighet ± 2 m for Ortofoto 50 (avhenger av kvaliteten på benyttet høydemodell)

Bruksområde

Dataene egner seg blant annet som bakgrunnskart, alene eller sammen med andre digitale kartdata, som kilde for datafangst, eller som dokumentasjon for analyse av endringer mellom ulike opptakstidspunkt.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Geovekst

Metadatakontakt:
nib@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
nib@kartverket.no – Geovekst

Teknisk kontakt:
nib@kartverket.no – Norge i bilder

Distribusjon

Representasjonsform: Rasterbilde

Format:
 • TIFF 6.0
 • Tiled TIFF 6.0
 • GeoTIFF 6.0
 • Tiled GeoTIFF 6.0
 • Jpeg ISO/IEC 10918-6:2013
 • Jpeg2000 ISO/IEC 15444-14:2013
 • PNG 1.2
 • ECW 10

Distribusjonstype: Webside

Geografisk distribusjonsinndeling: regional inndeling

Romlig referansesystem:
 • EUREF89 / ETRS89-LCC Europe
 • EUREF89 / ETRS89-LAEA Europe
 • WGS 84 / Pseudo-Mercator
 • EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d
 • WGS84 Geografisk
 • EUREF89 NTM Sone 5, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 6, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 7, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 8, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 9, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 10, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 11, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 12, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 13, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 14, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 15, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 16, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 17, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 18, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 19, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 20, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 21, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 22, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 23, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 24, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 25, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 26, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 27, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 28, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 29, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 30, 2d
 • EUREF89 UTM sone 29, 2d
 • EUREF89 UTM sone 30, 2d
 • EUREF89 UTM sone 31, 2d
 • EUREF89 UTM sone 32, 2d
 • EUREF89 UTM sone 33, 2d
 • EUREF89 UTM sone 34, 2d
 • EUREF89 UTM sone 35, 2d
 • EUREF89 UTM sone 36, 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen

Tilgangsrestriksjoner: Norge digitalt-begrenset

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norge digitalt-lisens

Sikkerhetsnivå: Ugradert