FKB-Bygning

Datasett

FKB-Bygning inneholder detaljert bygningsinformasjon. Dataene omfatter beskrivelse av alle typer bygninger, takoverbygg, beskrivende bygningslinjer (for eksempel mønelinje) samt bygningsvedheng (for eksempel veranda).

Bruksområde

Brukes til kartframstillinger i både stor og liten målestokk og analyseformål. Dataene inneholder bygningsomrisset samt andre bygningsdetaljer ved eller på bygningen.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Geovekst

Metadatakontakt:
Nils Ivar Nes, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
Nils Ivar Nes, kundesenter@kartverket.no – Geovekst

Teknisk kontakt:
Nils Ivar Nes, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • FGDB 10.0
  • GML 3.2.1
  • SOSI 4.5

Distribusjonstype: Geonorge nedlastning

Geografisk distribusjonsinndeling: kommunevis

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d + NN2000
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d + NN2000
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d + NN2000

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Nedlasting av data begrenset til Norge digitalt avtaleparter.

Tilgangsrestriksjoner: Norge digitalt-begrenset

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norge digitalt-lisens

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp

Dataeier for FKB-spesifikasjonen er Geovekst. Dataene er etablert gjennom Geovekst kartleggingsprosjekter og ajourholdes gjennom Norge digitalt FDV-avtaler mellom kommunene og de øvrige Geovekst-partene i kommunen. FKB-dataene eies i fellesskap av Geovekst-partene. Unntak fra dette er kommunene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Bærum som alene er dataeier for sine FKB-data.