FKB-Buildings

Dataset

FKB-Bygning inneholder detaljert bygningsinformasjon. Dataene omfatter beskrivelse av alle typer bygninger, takoverbygg, beskrivende bygningslinjer (for eksempel mønelinje) samt bygningsvedheng (for eksempel veranda).

Specific usage

Brukes til kartframstillinger i både stor og liten målestokk og analyseformål. Dataene inneholder bygningsomrisset samt andre bygningsdetaljer ved eller på bygningen.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Geovekst

Contact metadata:
Nils Ivar Nes, kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Contact owner:
Nils Ivar Nes, kundesenter@kartverket.no – Geovekst

Contact publisher:
Nils Ivar Nes, kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Distribution

Spatial representation: Vector

Format:
  • FGDB 10.0
  • GML 3.2.1
  • SOSI 4.5

Distribution type: Geonorge download

Units of distribution: kommunevis

Reference systems:
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d + NN2000
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d + NN2000
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d + NN2000

Constraints

Use limitations: Nedlasting av data begrenset til Norge digitalt avtaleparter.

Access constraints: Norway digitalt restricted

Use constraints: License

Licence: Norge digitalt-lisens

Security constraints: Unclassified

Help

Dataeier for FKB-spesifikasjonen er Geovekst. Dataene er etablert gjennom Geovekst kartleggingsprosjekter og ajourholdes gjennom Norge digitalt FDV-avtaler mellom kommunene og de øvrige Geovekst-partene i kommunen. FKB-dataene eies i fellesskap av Geovekst-partene. Unntak fra dette er kommunene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Bærum som alene er dataeier for sine FKB-data.