Felles KartdataBase (FKB)

Datasett

FKB er en samling strukturerte datasett som utgjør en viktig del av grunnkartet for et område. Datasettene i FKB er normalt leveransen i et Geovekst-prosjekt og består av:Høyde: Høydekurver (ekvidistanse 5 meter) og høydepunkt.Vann: Kyst, sjø, innsjø og vassdrag. Markslag /Areal: Markslaginformasjon (AR5) og Arealbruk.Bygg og anlegg: Bygninger, bygningsmessige anlegg og ledninger.Samferdsel (FKB Veg): Vegsituasjon, jernbane, annen samferdsel og flyplass.Tekst: Presentasjonsdata.FKB-Detaljert Høyde (opsjonelt): Høydeinformasjon (ekvidistanse 1 m), terrenglinjer, høydepunkt.Dekningen til FKB-datasettene varierer.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Geovekst

Metadatakontakt:
Nils Ivar Nes, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
kundesenter@kartverket.no – Geovekst

Teknisk kontakt:
marlar@statkart.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • SOSI

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Norge digitalt-begrenset

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Nedlasting av data begrenset til GEOVEKST avtaleparter. For bestillinger og forespørsler kontakt en av Geovekst -Forhandlerne

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp

Kvalitet:Kilde: Flybilder, eksisterende kartverk (ØK) og offentlige registre.Ajourhold: Ajourhold av FKB reguleres gjennom Geovekst forvaltningsavtaler. Hovedprinsippet ved ajourføring av FKB er at de viktigste objektene (blant annet bygning, veg og eiendom) skal ajourføres kontinuerlig.Nøyaktighet: Varierer fra +/- 0.20 m til +/- 2 m avhengig av objekttype, områdetype og datafangstmetode.Datastruktur: SOSI-nivå 2-4 avhengig av objekttype.