Felles KartdataBase (FKB)

Dataset

Felles kartdatabase er definert av FKB produktspesifikasjonene som vedtas av Geovekst-forum. FKB produktspesifikasjonen består av en generell del som beskriver generelle/felles krav til FKB og i tillegg en produktspesifikasjon for hvert FKB-datasett som beskriver den konkrete datamodellen/datainnholdet. FKB-data er data som følger FKB produktspesifikasjonen. Datasettene i FKB består av blant annet høyde, vann, markslag (AR5), arealbruk, bygninger, bygningsmessige anlegg, ledninger, veg, jernbane og flyplass.

Specific usage

FKB er en samling datasett som alene eller sammen med andre data skal kunne benyttes til: 1. Forvaltningsmessig saksbehandling i kommuner, statlige etater og ledningsetater 2. Saksbehandling knyttet til plan- og bygningsloven med forskrifter 3. Prosjekteringsformål 4. Analyse og presentasjon i et integrert informasjonssystem (GIS-system) 5. Produksjon av kart og avledede produkter med forskjellig krav til innhold, detaljering og stedfestingsnøyaktighet

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Geovekst

Contact metadata:
Nils Ivar Nes, kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Contact owner:
kundesenter@kartverket.no – Geovekst

Contact publisher:
marlar@statkart.no – Norwegian Mapping Authority

Distribution

Spatial representation: Vector

Format:
  • SOSI

Constraints

Use limitations: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Access constraints: Norway digitalt restricted

Use constraints: License

Other constraints: Nedlasting av data begrenset til GEOVEKST avtaleparter. For bestillinger og forespørsler kontakt en av Geovekst -Forhandlerne

Security constraints: Unclassified