Akvakultur

Datasett

Akvakultur lokaliteter Datasettet viser ca midtpunkt på alle godkjente akvakultur lokaliteter i Norge. Opplysninger om fiskeart, type produksjon, kapasitet og formål inngår. Det også vises flater som er området i sjø hvor det er gitt tillatelse til å drive med akvakulturvirksomhet. Flatene er tegnet basert på lokalitetenes klarerte ytterpunkt registrert i Fiskeridirektoratets akvakulturregister. I tillegg i datasett er det informasjon om slettede/ nedlagte lokaliteter. De vises med status "TT" -Trukket tilbake, og sluttet dato. Det er ikke alltid fisk eller skjell ved lokalitetene- dette kan sjekkes ved å se på Biomasse- ja/nei tema.

Distribusjoner

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Relaterte data

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Kontaktinformasjon

Logo Fiskeridirektoratet

Metadatakontakt:
Frances Toynbee, kart@fiskeridir.no – Fiskeridirektoratet

Faglig kontakt:
Frances Toynbee, kart@fiskeridir.no – Fiskeridirektoratet

Teknisk kontakt:
Frances Toynbee, kart@fiskeridir.no – Fiskeridirektoratet

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • Shape
  • SOSI

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: All bruk av data og tjenester fra Fiskeridirektoratet er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Fiskeridirektoratet skal oppgies som kilde

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp

Mer informasjon om Akvakulturregisteret finnes her: http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Registre-og-skjema/Akvakulturregisteret Mer informasjon om Fiskeridirektoratets kartløsningen finnes her: http://www.fiskeridir.no/Kart Data kan lastes ned herfra, eller fra Fiskeridirektoratets nedlasting side: https://kart.fiskeridir.no/nedlasting