Bergrettigheter WMS

Tjeneste

Tjenesten viser områder som er belagt med bergrettigheter (statens mineraler) og inneholder informasjon om undersøkelses- og utvinningsretter. Det kan være utstedt flere bergrettigheter for samme geografiske område (datasettet har overlappende flater). Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er eier av datasettet. NGU bidrar med tilgjengeliggjøring gjennom WMS-tjeneste og NGUs nedlastingstjeneste.

Distribusjoner

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Relaterte data

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Kontaktinformasjon

Logo Direktoratet for mineralforvaltning

Metadatakontakt:
Trond.Refseth@dirmin.no – Direktoratet for mineralforvaltning

Faglig kontakt:
Trond Refseth, Trond.Refseth@dirmin.no – Direktoratet for mineralforvaltning

Teknisk kontakt:
Bobo Nordahl, Trond.Refseth@dirmin.no – Direktoratet for mineralforvaltning

Distribusjon

Format:
  • OGC WMS 1.3.0

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://kart.dirmin.no/dirmin/services/Bergrettigheter/MapServer/WmsServer?

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Brukerrestriksjoner: Andre restriksjoner

Andre restriksjoner: Kopidata fra NGU/DMF skal ikke, uten at spesiell tillatelse er gitt, gjenbrukes i webtjenester som kunden/brukeren selv måtte ønske å sette opp for intern/ekstern viderebruk. Ønsker kunden/brukeren å inkludere data fra parten i egne løsninger skal de tilrettelagte WMS-tjenestene benyttes direkte i løsningene.

Sikkerhetsnivå: Ugradert