X

Hjelp oss å gjøre geonorge.no bedre!

Vi har laget en spørreundersøkelse for å finne ut hvordan DU synes det er å bruke geonorge.no. Undersøkelsen tar 2-3 minutter. Vil du delta?

Bergrettigheter WMS

Tjeneste

Tjenesten viser områder som er belagt med bergrettigheter (statens mineraler) og inneholder informasjon om undersøkelses- og utvinningsretter. Det kan være utstedt flere bergrettigheter for samme geografiske område (datasettet har overlappende flater). Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er eier av datasettet. NGU bidrar med tilgjengeliggjøring gjennom WMS-tjeneste og NGUs nedlastingstjeneste.

Distribusjoner

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Kontaktinformasjon

Logo Direktoratet for mineralforvaltning

Metadatakontakt:
Trond.Refseth@dirmin.no – Direktoratet for mineralforvaltning

Faglig kontakt:
Trond Refseth, Trond.Refseth@dirmin.no – Direktoratet for mineralforvaltning

Teknisk kontakt:
Bobo Nordahl, Trond.Refseth@dirmin.no – Direktoratet for mineralforvaltning

Distribusjon

Format:
  • OGC WMS 1.3.0

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://kart.dirmin.no/dirmin/services/Bergrettigheter/MapServer/WmsServer?

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Brukerrestriksjoner: Andre restriksjoner

Andre restriksjoner: Kopidata fra NGU/DMF skal ikke, uten at spesiell tillatelse er gitt, gjenbrukes i webtjenester som kunden/brukeren selv måtte ønske å sette opp for intern/ekstern viderebruk. Ønsker kunden/brukeren å inkludere data fra parten i egne løsninger skal de tilrettelagte WMS-tjenestene benyttes direkte i løsningene.

Sikkerhetsnivå: Ugradert