Støysoner Avinors lufthavner WFS

Tjeneste

Tjenesten gir tilgang til tilgang til datasettet "Støysoner lufthavn, distribuert som GML. Datasettet gir opplysninger om støy i innflyvningssoner og støy ved bakken i tilknytning til flyplasser. Støysonene i dette datasettet er utarbeidet i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje T-1442

Distribusjoner

{{TitleSelf}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Visningstjenester

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Nedlastingstjenester

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedDataset}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedServices}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedServiceLayer}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedApplications}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Kontaktinformasjon

Logo Avinor

Metadatakontakt:
Mariann.Nilssen@avinor.no – Avinor

Faglig kontakt:
Mariann.Nilssen@avinor.no – Avinor

Teknisk kontakt:
wms-drift@kartverket.no – Avinor

Distribusjon

Format:
  • GML 3.2.1

Distribusjonstype: WFS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.stoylufthavn?service=WFS&request=GetCapabilities

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data